Sobota, 10 kwietnia 2021. Imieniny Borysławy, Makarego, Michała

Jednomyślność oczekiwana i pożądana

2013-07-09 09:09:14 (ost. akt: 2013-07-09 09:09:00)

Podziel się:

26 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Różanie odbyła się absolutoryjna Rady Miejskiej w Różanie. Rada Miejska rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Różan.

Zanim to jednak nastąpiło, burmistrz Świderski zaprezentował zeszłoroczne dokonania samorządu oraz zestawienie dochodów i wydatków budżetu. Burmistrz przypomniał zebranym o ilości środków wydatkowanych na inwestycje (blisko 30% budżetu), kwotach dopłat do wody, ścieków i odpadów komunalnych, żeby mieszkańcy odczuli realną pomoc gminy w codziennym życiu. Wspomniał również o kosztach funkcjonowania oświaty, która pochłania blisko 1/3 budżetu. Po raz pierwszy w tej kadencji radni zgodnie i jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium.

Uchwały i sprawozdanie
W dalszej części obrad podjęte zostały uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Różan, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różan, jako jedna z nielicznych gmin objął nowym systemem wszystkich mieszkańców oraz podmioty gospodarcze, w tym również nieruchomości niezamieszkałe (zabudowa letniskowa). Ponadto radni wyrazili zgodę na realizację przez Gminę Różan projektu pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W trakcie posiedzenia przedstawiono również sprawozdanie z bezpieczeństwa Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, które omówili przedstawiciele Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. Wszyscy potwierdzili kompletność bezpieczeństwa składowiska, co wynika również ze sprawozdania Komisji Radiologicznej Rady Miejskiej w Różanie.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB