Sobota, 27 lutego 2021. Imieniny Gagrieli, Liwii, Leonarda

Regulamin Plebiscytu ,,Zaradny radny 2010-2014"

2014-10-08 10:44:52 (ost. akt: 2014-10-08 10:47:05)

Podziel się:

Art. 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Plebiscytu jest wydawca ,,Kuriera Makowskiego” spółka : "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1.W Plebiscycie biorą udział wszyscy radni RADY MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI (15 osób)
2. Na wniosek pisemny uczestnika jego kandydatura zostanie wycofana z udziału w plebiscycie
3. Udział w Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć osoby które:
a. oddadzą głos w Plebiscycie;
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 8 października 2014 do 24 października 2014 r. do godz.23.55.

Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU

1. Każde nazwisko radnego otrzyma przydzielony numer porządkowy. Nazwiska wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawiane na łamach www.kuriermakowski.pl oraz w ,,Kurierze Makowskim” w okresie trwania Plebiscytu.
2. Głosować można wysyłając wiadomości SMS
3. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
4. Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na nr 7148 w treści należy wpisać: KM(kropka)RADNY(kropka) oraz numer przypisany nazwisku (np. 1). Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 z VAT.
5. Wyniki głosowania SMS-owego będą prezentowane na www.kuriermakowski.pl

Art. 5 NAGRODY
Zwycięzcą Plebiscytu zostanie radny, która otrzyma najwięcej głosów. Zwycięzca otrzyma tytuł „NAJZARADNIEJSZY RADNY 2010-2014”, oraz publikację z wręczenia dyplomu w jednym wydaniu „Kuriera Makowskiego”.

Art. 6.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.
 
Art. 7
 
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Marlena Grzeszczak
b) Dariusz Kucman
c) Aneta Wichlińska

Art. 8
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt -reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu  (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 
Art. 9.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 
Art. 10
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 
Art. 11
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.
 
Art. 12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

Art. 13
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu;

Art. 14
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora (Maków Mazowiecki, ul. Rynek 7) oraz pod adresem www.kuriermakowski.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB