Piątek, 14 maja 2021. Imieniny Bonifacego, Julity, Macieja

Zagłosuj i wybierz z nami książęcą parę. Głosowanie wystartowało!

2016-05-25 11:50:40 (ost. akt: 2016-05-25 17:23:31)

Podziel się:

Plebiscyt ,,Mały Książę i Mała Księżniczka” nabiera rozpędu. Poniżej prezentujemy śliczne zdjęcia maluchów nadesłane do naszej redakcji. Kto zostanie Małą Księżniczka? Kto Małym Księciem? Dowiemy się już za kilka tygodni.

O tym, kto zdobędzie tytuł i koronę, zadecyduje głosowanie SMS. N„Małą Księżniczkę i Małego Księcia” czeka profesjonalna sesja fotograficzna. Obok prezentujemy kandydatów, na których już można głosować. Jak? Wystarczy wysłać SMS pod numer 7148 o treści przyporządkowanej każdemu kandydatowi. Koszt SMS to 1 zł + VAT. Głosowanie trwa do 21 czerwca.

Uwaga różnią się kody dla dziewczynek i chłopców

Kandydatki na "Małą Księżniczkę"
SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.X (gdzie znak X jest numerem przydzielonym do dziecka)

1. Aleksandra Zalewska lat 7, Smrock-kolonie SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.1
Odpowiedź: 2
2. Nikola Czarnowska lat 9, Maków Mazowiecki SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.2

3. Sara Lawal lat 2, Maków Mazowiecki SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.3

4. Patrycja Rzeźnicka 8 lat, Maków Mazowiecki SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.4

5. Maja Mierzejewska 19 m-c SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.5

6. Magdalena Sikorska 22 miesiące, Maków Mazowiecki SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.6

7. Nikola Chełchowska 6 lat, Załuzie SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.7

8. Dagmara Pera 5 lat i Daria Pera 11 m-c Budzyno Walędzięta SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.8

9. Zuzanna Domurat, 5 lat, Myszyniec SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.9
10. Lena Żebrowska 4 lata, Olki SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.10

11. Victoria Danowska 5 lat Pruszków SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.11

12. Julia Danowska 6 lat, Pruszków SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.12

13. Anita Machnowska 22 m-c, Warszawa SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.13

14. Maja Skorupka, 5 lat Warszawa SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.13

15. Nikola Garwacka 1 miesiąc i tydzień, Załuzie SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mka.15Kandydaci na "Małego Księcia"
SMS wysyłamy na nr 7148 km.mke.X (gdzie znak X jest numerem przydzielonym do dziecka)

1. Maciej Kubik, lat 3, Maków Mazowiecki SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mke.1
2. Paweł Borowy 8 lat, Załuzie SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mke.2
3. Mateusz Guza, 4 lata Maków Mazowiecki SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mke.3
4. Mateusz Siemiątkowski, 4lata i 5 m-c Chrzczonki SMS wysyłamy na nr 7148 o treści km.mke.4

Regulamin Plebiscytu "Mała Księżniczka, Mały Książe "
Art. 1. ORGANIZATOR
Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Kuriera Przasnyskiego spółka : "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres: redakcja@kuriermakowski.pl
2. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekunów prawnych do wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko dziecka, jego wiek i miejsce zamieszkania
- numer telefonu do kontaktu.
3. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
4. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach www.kuriermakowski.pl
5. Udział w Plebiscycie, jako głosujący na zdjęcie do tytułu mogą wziąć osoby które:
a. oddadzą głos w Plebiscycie;
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 21.05.2016r. do 21.06.2016r. do godz.23.55.
2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi na finale plebiscytu

Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU
1. W Plebiscycie biorą udział zdjęcia nadesłane do dnia 21. maja 2016r. do godz. 23.59 na adres redakcji. (redakcja@kuriermakowski.pll)
2. Każde zdjęcie otrzyma przydzielony numer porządkowy. Zdjęcia wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawiane na łamach www.kuriermakowski.pl oraz w Kurierze Północnego Mazowsza w okresie trwania Plebiscytu.
3. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
4. Głosować można wysyłając wiadomości SMS.


Art. 5 NAGRODY
Zwycięzcami Plebiscytu zostaną chłopiec i dziewczynka, którzy otrzymają najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y). Zwycięzcy otrzymają sesję zdjęciową i jej publikację w wydaniu Kuriera Północnego Mazowsza!

Art. 6 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z
Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem
tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem
jest Organizator.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z
uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w
terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

4. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

6. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą
przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na
rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i
po tym czasie zostaną zniszczone.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w
stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych
lub niezależnych od Organizatora;

c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności
jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie
Plebiscytu.

9. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz na stronach internetowych www.kuriermakowski.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Gazetę Olsztyńską oraz prawo powszechnie obowiązujące.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB