Czwartek, 22 kwietnia 2021. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

1,20 mln osób otrzyma wyższe emerytury i renty

2017-02-28 09:37:05 (ost. akt: 2017-02-28 09:37:37)

Podziel się:

Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu. Zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 100,44%, nie mniej niż o kwotę 10 zł.

Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 10 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 10 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. W taki sposób od dnia 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2017 r. Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2017 r. 1.000 zł) podwyższa się je z urzędu do 1.000 zł.

Wyjątki
Do 1.000 zł nie zostaną podwyższone tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze, emerytury ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia, emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną, emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Wzrosną kwoty dodatków przysługujących emerytom i rencistom
Od 1 marca 2017 r. wysokość renty socjalnej wynosi 840 zł 00 gr, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł 00 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 100 zł 00 gr). Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 marca wzrastają również kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą: dodatek pielęgnacyjny – 209 zł 59 gr, dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 314 zł 39 gr, dodatek za tajne nauczanie – 209 zł 59 gr, dodatek kompensacyjny – 31 zł 44 gr i dodatek dla sieroty zupełnej – 393 zł 93 gr.

Bez zmian w zasiłkach
Od tej daty wzrasta do kwoty 209 zł 59 gr wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Natomiast nie zmienia się wysokość: ryczałtu energetycznego (166 zł 05 gr miesięcznie), zasiłku pogrzebowego (4.000 zł), zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni) i zasiłku macierzyńskiego (1.000 zł miesięcznie).

Ponad 4 tys. zł przeciętnego wynagrodzenia
Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2016 r. wyniosło 4.218 zł 92 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od dnia 1 marca 2017 r. kwoty te wynoszą: 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.953 zł 30 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty), 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5.484 zł 60 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty). Natomiast przychody między kwotą 2.953 zł 30 gr a 5.484 zł 60 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 565 zł 53 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 480 zł 73 gr.

Emeryci mogą zarobkować bez ograniczeń
Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2017 r., a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2017 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności. Do każdego emeryta i rencisty zostanie przesłana decyzja o nowej kwocie świadczenia. Przewiduje się, że waloryzacją objętych zostanie około 1,20 mln emerytów i rencistów.

Na podstawie informacji KRUS

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Elka #2200611 | 37.190.*.* 12 mar 2017 16:04

    Przecież ci rolnicy przez całe swoje życie nie układało nawet na 10 wyplacanej im emerytury. 100zl składki miesięcznie a 1000 zł emerytury. Ludzie - krus najlepsza inwestycja. ...........................

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz