środa, 27 stycznia 2021. Imieniny Anieli, Juliana, Przemysława

Nowa wiceburmistrz o planach i zadaniach

2018-04-30 08:41:12 (ost. akt: 2018-04-30 08:42:37)

Autor zdjęcia: Dorota Zberowska

Podziel się:

Maków Maz//Z końcem marca powołana została nowa wiceburmistrz, Aneta Dąbrowska. W rozmowie z Kurierem Makowskim wyjawiła swoją strategię dotyczącą miasta.

KM: Z informacji udzielonych przez burmistrza wynika, że do Pani obowiązków należą sprawy oświatowe, polityki mieszkaniowej, inwestycji miejskich oraz wydział geodezji. Czy są jeszcze jakieś inne, niewymienione? Jeśli tak, to jakie?
Aneta Dąbrowska: Jak każdy zastępca zadaniem moim będzie podejmowanie czynności burmistrza pod jego nieobecność lub w sytuacji niemożności pełnienia obowiązków. Poza tym, został mi określony pewien zakres obowiązków szczegółowych, m.in. nadzór nad sprawami społecznymi
i oświatowymi. W dalszym ciągu, choć w innym zakresie, wymiarze i we współpracy z burmistrzem będę realizować politykę zarządzania zasobami ludzkimi. Moim zadaniem jest zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu, sprawne działanie urzędu poprzez zarządzanie systemem kadr.
KM: Co według Pani jest sprawą priorytetową?
A.D: Konsekwentnie realizować wizję funkcjonowania Miasta Maków Mazowiecki poprzez prowadzone inwestycje i polepszanie przez to warunków życia mieszkańców. Chciałabym, by miasto było ładniejsze, wygodniejsze do życia, by nasi mieszkańcy czuli się tu dobrze i bezpiecznie, by obudziła się w nich i pozostała potrzeba współtworzenia Makowa dla dobra nas wszystkich. Ważne jest żeby dawne miejsca rekreacji, spotkań mieszkańców zyskały swoje nowe oblicze.

KM: Jakie były Pani pierwsze działania po objęciu stanowiska wiceburmistrza?
A.D.: W tych pierwszych dniach bardzo wiele się działo. Miałam przyjemność gościć na spotkaniu Wielkanocnym organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zapoznałam się ze sprawami toczącymi się w urzędzie i poznałam pracę poszczególnych wydziałów. Aktualnie jestem wprowadzana w sprawy jednostek podległych miastu.

KM: Jakie ma Pani plany dotyczące oświaty. Jaki jest budżet miasta i ile z tej puli przeznaczone jest na oświatę? Na jakie konkretne prace przeznaczone są pieniądze zarezerwowane na szkolnictwo?
A.D.: Cały budżet miasta wynosi ponad 51 milionów z czego 13 milionów przeznaczane jest na oświatę. Miasto Maków Mazowiecki stwarza jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju dla uczniów o czym świadczy przeznaczana kwota w wysokości ponad 64 tysięcy na samo dokształcanie uczniów. Potrzeby poszczególnych szkół są traktowane z należytą uwagą. Obecnie wspólnie z burmistrzem analizujemy powstanie miejskiego żłobka. Widzimy potrzebę powstania takiej placówki ale zastanawiamy się nad utworzeniem takiego miejsca i ewentualnie skąd pozyskać na to środki.
KM: Czy według Pani w Makowie Maz. jest zapotrzebowanie na nowe mieszkania, co sądzi Pani o sytuacji mieszkaniowej w mieście? i polityki mieszkaniowej? Czy miasto buduje obiekty mieszkalne?
A.D.: Zapotrzebowanie na nowe mieszkania rośnie. Świadczy o tym chociażby realizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jubilatka inwestycja budowy nowego bloku przy ul. Rickovera. Jeśli chodzi o politykę mieszkaniową miasta, to jednym z istotnych problemów gospodarki nieruchomościami gminy pozostaje kwestia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Stale rosnąca liczba rodzin, którym trzeba dostarczyć lokal socjalny po wyroku eksmisyjnym, a także wiele młodych rodzin pozbawionych zdolności kredytowej to wyzwania, którym samorząd musi podołać. Staramy się realizować program gospodarowania zasobem mieszkaniowym uchwalony w 2015 roku, który stanowi formalną podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Wieloletni program zawiera zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem,
a jednocześnie daje podstawę organowi wykonawczemu gminy do podejmowania bezpośrednich, bieżących decyzji operacyjnych. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na politykę miasta są działania poprawiające jakość życia mieszkańców zasobu komunalnego w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Plan objął remont kamienicy przy ul. Grabowej 14, w której zostanie udostępnionych 6 lokali mieszkalnych, a także remont bloków przy ul. Mickiewicza.
KM: Z informacji od starosty makowskiego wiem, że powiat nosi się z zamiarem modernizacji LO w Makowie Maz., czy miejscowe podstawówki również wymagają remontów?
A.D.: Corocznie wszystkie placówki otrzymują środki niezbędne na swoje utrzymanie, funkcjonowanie, a także na bieżące remonty. W 2016 roku zostało zmodernizowane zaplecze kuchenne w SP Nr 2 za kwotę ponad 340 tysięcy. W tym roku obchodzimy 100-lecie SP Nr 1 i w związku z tym od 2017 roku wykonano szereg prac remontowych m.in. naprawiono uszkodzoną elewację budynku. Warunki w szkołach i przedszkolach są coraz lepsze, a to wpływa m.in. na jakość nauczania. Na bieżąco będę poznawać potrzeby placówek i uczestniczyć w spotkaniach z dyrektorami.
KM: Po wielu latach oczekiwań, w końcu ruszyła modernizacja rynku, czy do Pani zadań należy kontrola postępów tej inwestycji?
A.D.: Rewitalizacja Centrum Starego Miasta jest inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców. To inwestycja, dzięki której wygląd miasta zmieni się diametralnie. Odpowiedzialność za rewitalizację miasta spoczywa na wielu osobach, mam nadzieję, że moje wsparcie jak i również kontrola będą pomocne przy realizacji tej inwestycji.
KM: Jakie jeszcze projekty są wdrażane, a jakie chciałaby Pani podjąć?
A.D.: Przed nami rok pełen inwestycji. Wśród nich jest wiele inwestycji drogowych m.in. remont dróg wokół rynku. Ale rozpoczynamy również remont budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 33 i 27 A, a także remont harcówki. Z pewnością chciałabym popracować nad estetyką miasta, które poprzez prowadzone inwestycje już się zmienia, ale istotne jest też dbanie o detale i czystość. Wprowadzenie elementów małej architektury, nowych nasadzeń, a przy tym również rewitalizacja terenów zielonych wpłynie na atrakcyjność Makowa Mazowieckiego i warunki życia w mieście.
KM: Dziękuję bardzo za rozmowę
Rozmawiała Dorota Zberowska

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB