Piątek, 18 czerwca 2021. Imieniny Elżbiety, Marka, Pauli

Oceniamy gminnych radnych!

2014-10-08 12:05:51 (ost. akt: 2014-10-08 12:15:06)

Podziel się:

Kadencja 2010-2014 niebawem dobiegnie końca. Dla władz samorządowych to okres podsumowań. Czy udało się zrealizować wszystkie projekty i dotrzymać obietnic sprzed 4 lat? Czy obecny skład rad gmin się sprawdził? Wyraź swoją opinię. Zagłosuj na radnego, który Twoim zdaniem szczególnie wykazał się podczas mijającej kadencji.

Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić kupon zamieszczony w naszej gazecie oraz dostarczyć go osobiście lub drogą pocztową do naszej redakcji (Maków Mazowiecki, ul. Rynek 7). Każdy może oddać głos i docenić pracę wybranego samorządowca. Po zakończeniu głosowania, które trwa do 30 października, podamy nazwiska zwycięzców.
Składy rady gminy:

Gmina Szelków:
Janusz Roman Ruszczyński, Marek Dzikowski, Danuta Marianna Jarkowska, Dariusz Bartosiewicz, Stanisław Henryk Bladosz, Kazimierz Całkowski, Mariusz Chodyna, Józef Krzysztof Gutowski, Mirosław Jankowski, Mirosław Ołtarzewski, Urszula Barbara Owsiewska, Roman Płodziszewski, Antoni Radłowski, Hubert Rzewnicki, Mieczysław Stepnowski

Gmina Płoniawy-Bramura:
Zbigniew Tomaszewski, Bogdan Stanisław Bojarski, Benedykt Chodkowski, Krzysztof Krawczyk, Grażyna Lewandowska, Monika Lewandowska, Krzysztof Majewski, Dariusz Kowalczyk, Marek Niestępski, Andrzej Nowotka, Andrzej Sekowski, Tomasz Wenda, Dariusz Wierzbicki, Janina Zabielska, Ireneusz Załęski

Gmina Czerownka:
Wiesław Widomski, Arkadiusz Szwejkowski, Piotr Balcerzak, Jerzy Majkowski, Krzysztof Kozłowski, Andrzej Opacki, Krystyna Kowalczyk, Jan Kluczek, Czesław Lechmański, Krystyna Zera, Iwona Okrąglińska, Jan Wądołek, Marek Jusiński, Agnieszka Krzyżewska, Tomasz Zielonka

Gmina Karniewo:
Krystyna Beata Jackowska, Tadeusz Andrzej Chełchowski, Marcin Chrzanowski, Dorota Grabowska, Mieczysław Górski, Ewa Jaroszewska, Zbigniew Kacprzak, Danuta Karkowska, Barbara Elżbieta Kuczyńska, Tomasz Kaźmierczak, Bogusława Ewa Milewska, Mariusz Sieńkowski, Adam Szczepański, Jadwiga Elżbieta Witkowska, Waldemar Stanisław Zając

Gmina Różan:
Wojciech Prusik, Mirosław Chrzanowski, Sylwia Renata Brzózy, Monika Katarzyna Brzuzy, Witold Chełchowski, Tomasz Grześkowicz, Zbigniew Janyszko, Radosław Kaczmarczyk, Wiesław Romuald Kaczmarski, Jolanta Kruszewska, Stanisław Kujawa, Elżbieta Łebkowska, Witold Prusik, Mateusz Prusiński, Paweł Zabielski

Gmina Sypniewo:
Rafał Grono, Dariusz Andrzej Szewczak, Waldemar Beczak, Leszek Biedrzycki, Urszula Hanna Głażewska, Leszek Wojciech Gutowski, Piotr Guzowski, Henryk Kobyliński, Barbara Kosakowska, Jan Myślak, Roman Ochenkowski, Roman Olkowski, Zdzisława Sadowska, Andrzej Sobieski, Teresa Sztąberska

Gmina Rzewnie:
Krzysztof Abramski, Roman Chrzanowski, Andrzej Dąbek, Dorota Dzwonkowska, Jan Janczewski, Dariusz Malicki, Anna Moroczkowska, Krzysztof Napiórkowski, Kazimierz Obiedziński, Marek Oborski, Marcin Pielach, Sławomir Radziszewski, Paweł Siadłowski, Zdzisław Pruszkowski, Barbara Zysk

Gmina Młynarze:
Agnieszka Jabłonowska, Beata Anna Chełchowska, Bogdan Borkowski, Jarosław Brzózy, Kazimierz Wiktor Dylewski, Stanisław Gierwatowski, Dariusz Mirosław Gosiewski, Jan Jastrzębski, Stanisław Henryk Modzelewski, Mariusz Łukasz Mościcki, Zbigniew Mościcki, Małgorzata Ochenkowska, Janina Płodzich, Roman Suski, Jarosław Świderski

Gmina Krasnosielc
Bielawska Małgorzata, Budny Dariusz Wojciech, Dobrzyńska Barbara, Grabowska Ewa, Janowski Cezary Piotr, Kacprzyński Tomasz, Kęszczyk Bogdan, Kowalczyk Radosław, Kuplicki Przemysław, Kuśmierczyk Tadeusz, Łada Zbigniew Józef, Olszewik Tomasz, Rutkowski Sławomir Edward, Zduniak Grzegorz, Żebrowski Zbigniew

Regulamin Plebiscytu:

REGULAMIN PLEBISCYTU NAJZARADNIEJSZY RADNY MOJEJ GMINY


Art. 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Plebiscytu jest wydawca ,,Kuriera Makowskiego” spółka : "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych


Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1.W Plebiscycie biorą udział radni gmin powiatu makowskiego: Czerwonka, Sypniewo, Płoniawy-Bramura, Karniewo, Krasnosielc, Szelków, Młynarze, Rzewnie, Różan.
2. Na wniosek pisemny uczestnika jego kandydatura zostanie wycofana z udziału w plebiscycie
3. Udział w Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć osoby które:
a. oddadzą głos w Plebiscycie;
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Art. 2 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 15 października do 30 października 2014 r


Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU

1. Lista z nazwiskami radnych z gmin: Czerwonka, Sypniewo, Płoniawy-Bramura, Karniewo, Krasnosielc, Szelków, Młynarze, Rzewnie, Różan. zostanie umieszczona na stronie www.kuriermakowski.pl.
2. Głosować można wysyłając/oddając kupony drukowane w Kurierze Makowskim
3. Jedna osoba może wysłać/oddać dowolną liczbę kuponów.
4. Za ważny uznaje się oryginalny kupon z tygodnika KURIER MAKOWSKI, wypełniony w rubrykach: imię i nazwisko radnego, gmina w której sprawuje urząd oraz imię i nazwisko głosującego.
5. Kupony należy dostarczyć do siedziby organizatora (Maków Mazowiecki, ul. Rynek 7) do 30 października do godziny 14.00
a. przy wysyłaniu pocztą decyduje data stempla pocztowego
6. Zwycięzcą w danej gminie jest radny, który otrzyma największą liczbę głosów.
7. Ostateczny wynik głosowania zostanie podany na łamach tygodnika Kurier Makowski (wydanie z dnia 5.11.2014) i na stronie www. kuriermakowski.pl


Art. 5 NAGRODY
Zwycięzcą Plebiscytu w danej gminie zostanie radny, która otrzyma największą głosów. Zwycięzca otrzyma tytuł „NAJZARADNIEJSZY RADNY GMINY”, oraz publikację z wręczenia dyplomu w jednym wydaniu ,,Kuriera Makowskiego”.

Art. 6.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych kuponów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Art. 7
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Marlena Grzeszczak
b) Dariusz Kucman
c) Aneta Wichlińska
Art. 8
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt -reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu  (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 
Art. 9.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 
Art. 10
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Art. 11
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
Art. 13
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu;
Art. 14
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora (Maków Mazowiecki, ul. Rynek 7) oraz pod adresem www.kuriermakowski.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB